El Neurofeedback és una intervenció terapèutica basada  en l’Electroencefalograma, que ens permet entrenar i regular   l’activitat elèctrica cerebral.  Aquesta regulació és molt efectiva   en el  tractament  de diferents trastorns psicològics,. Però, en general, totes les  persones  poden  beneficia-se’n, ja que  l’activitat neuronal de qualsevol individu pot millorar-se per optimitzar el seu rendiment en les seves diverses activitats.

imatge per web nfb verdet

Gràcies a les investigacions i avenços en neurociència, sabem que tot patiment emocional correlaciona amb una desregulació neurofisiològica. Per tant, la regulació aporta un benefici significatiu en qualsevol trastorn o desordre psíquic. S’ha aplicat  amb èxit en persones que pateixen  dèficits atencionals, estats d’ansietat, depressió, desordres del son, addiccions, dolor crònic, etc. Per altra banda, també  poden beneficiar-se’n a persones que per la seva professió i estil de vida estan exposats a alts nivells d’estrés (esportistes d’elit, executius i altres professionals…).

El Neurofeedback és un mètode no invasiu, ja que  la persona no rep cap tipus d’estimulació, sinó  una informació directa i en temps real, en format visual i/o auditiu  de determinats paràmetres de la seva activitat elèctrica cerebral,  que  li permetrà modificar-la i reconduir-la de manera gradual  cap a un funcionament més eficient i estable.

Inicialment es fa una avaluació del funcionament basal del cervell col·locant uns sensors en determinades localitzacions del cap per mesurar i registrar l’activitat elèctrica cerebral, a través d’un EEG.

Els senyals elèctrics obtinguts són processats per un equip informàtic. Amb aquesta anàlisi podem determinar les àrees on el funcionament de les ones cerebrals és disfuncional i on no.

Hi ha una correlació entre aquesta activitat elèctrica  i determinats símptomes, com malestar, estrès o trastorns  diversos; en la mesura que aquests estan afectats per un problema de desregulació.

Amb aquesta informació obtinguda, es proposa un pla d’intervenció ajustant  en cada cas els protocols d’entrenament, i la quantitat  i freqüència de sessions.

Les sessions d’entrenament consistiran en  ubicar els sensors en les localitzacions seleccionades.  Aquests sensors   aniran  llegint l’activitat neuroelèctrica que es va produint mentre la persona observa unes imatges, escolta una música o veu una pel·lícula. Quan l’activitat neuroelèctrica del seu cervell és desregulada i no s’ajusta al que hem programat, aquests estímuls visuals i/o auditius es veuran i s’escoltaran distorsionats; en canvi quan el cervell ajusta la seva activitat eléctrica de forma funcional les imatges, la música o la pel·lícula es podran veure i escoltar amb nitidesa.

És amb l’ajuda d’aquests programes informàtics (videojocs, música, pel·lícules) que el nostre cervell fa aquest procés d’aprenentatge. Podem dir literalment que és el nostre cervell que els maneja.

El Neurofeedback te un ampli aval empíric que demostra la seva eficàcia i s’està aplicant en diverses àrees.

Quan  regulem l’activitat cerebral, aconseguim una millora,  un benestar generalitzar. Això és vàlid en diferents trastorns emocionas com l’ansietat, la depressió, mals de capi migranyes, desordres del son, fatiga crònica, fibromiàlgia, addiccions, impulsivitat, etc

També pot ajudar a persones que pateixen dany cerebral, epilèpsia i autisme.

Es molt efectiu en  dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDA/H) i  és aplicable a totes les edats.

En persones grans ajuda a tenir i mantenir una bona funció cerebral.

Permet assolir millores notables en diverses disciplines, com  les arts, l’esport i els negocis, ja que ajuda a aprofitar i millorar el rendiment.

Depenent de cada cas l’entrenament amb NFB pot ser suficient per millorar els símptomes i/o el rendiment. En d’altres pot ajudar a  fer més eficients les intervencions psicoterapèutiques que s’hagin de  iniciar  o que ja estiguin  en curs, ja que  qualsevol modalitat terapèutica és molt més efectiva i ràpida quan tenim un cervell regulat. Les persones medicades amb psicofàrmacs  també poden beneficiar-se del Neurofeedback,   que els permetrà poder disminuir o fins i tot arribar a poder retirar la medicació.

En general l’entrenament amb Neurofeedback  potencia habilitats internes com ara:

  • Presa de decisions,  millora  del temps de recció.
  • La memòria i la capacitat d’aprenentatge.
  • La  creativitat,  l’autoestima, l’assertivitat i l’autocontrol.
  • Tolerància a l’estrés.

El desenvolupament de la autoconsciència i de la intel·ligència emocional, juntament  amb la  millor integració cos-ment  que aquesta técnica ens aporta, es tradueix en una millora significativa del benestar psicològic general.

a la nostra web hi trobareu mes informació, podeu clicar aqui