La depressió

QUÈ ÉS LA DEPRESSIÓ?

 La depressió és un trastorn de l’àrea afectiva,  que es caracteritza per una tristesa profunda i continuada i un decaïment anímic tan important que provoca distorsions en el pensament i la valoració que té la persona de sí mateixa (autoestima) i per tant comporta molt patiment.DEPRESION

Implica una pèrdua de perspectiva vital, il·lusió, motivació i interès per activitats amb les que abans es gaudia  i sentiments de pessimisme i desesperança.

La persona que pateix una depressió ho pot arribar a passar molt malament, per tant, és important tractar-se per poder sobreposar-se a aquesta situació.

Llegir mes ...

SIMPTOMATOLOGIA CARACTERISTICA DE LA DEPRESSIÓ

 • Estat d’ànim trist de forma persistent
 • Disminució acusada de l’ interès o el plaer en diverses àrees.
 • Sentiments de desesperança i pessimisme
 • Disminució de l’ interès o la capacitat per gaudir en activitats que abans es gaudia, fins i tot l’activitat sexual.
 • Pèrdua o augment de pes i/o gana
 • Insomni pertinaç o hipersòmnia
 • Irritabilitat, agitació, inquietud.
 • Pèrdua d’energia, fatiga, esgotament: “tot es fa una muntanya”
 • Sentiments d’inutilitat, culpa i impotència
 • Disminució de la capacitat per pensar, concentrar-se, recordar o prendre decisions.
 • Pensaments recurrents de mort o idees de suïcidi. Intents de suïcidi.
 • Queixes somàtiques inespecífiques.

 

TIPUS DE DEPRESSIO

Segons les causes, els desencadenants, la duració, la gravetat,  el tipus de símptomes  que es  presenten i el moment vital del malalt, podem parlar de diferents tipus depressió: Des d’un trastorn adaptatiu amb estat d’ànim depressiu lleu,  fins a una depressió greu i recurrent.

 

COM TRACTEM LA DEPRESSIO A PSICOLOGIA CLINICA SANT ANDREU ?

1)   Fent un diagnòstic acurat del tipus de depressió:

 • A Psicologia Clínica  Sant Andreu tractem amb un abordatge psicoterapèutic  trastorns adaptatius  amb estat d’ànim depressiu i/o ansietat,  dols,  distímies , depressions resistents, recurrents i atípiques i depressions majors lleus i moderades.
 • En cas de depressió major moderada o greu amb alt risc personal, laboral o social, derivem els pacients al metge de capçalera i/o psiquiatre de referència perquè valorin a més a més del tractament psicològic l’administració d’un tractament farmacològic.
 • Les depressions associades a un  consum important de drogues, les tractem conjuntament amb els centres d’ acollida i seguiment de les toxicomanies.
 • derivem a urgències per a la seva hospitalització als pacients amb risc autolític elevat o inhibició extrema.

 

2)   Oferint el treball psicoterapèutic que s’ajusti més a les necessitats de cada persona (teràpia breu, focal, psicoanalítica, EMDR, etc.)  i que permeti:

 • Descobrir, identificar i descriure els desencadenants interns  i/o externs causants de la depressió per tal d’entendre’ls, acceptar-los, canviar-los o conviure amb ells d’una altre manera més positiva.
 • conèixer-se a si  mateix  i identificar  les característiques de la seva personalitat que puguin tenir a veure amb el patiment actual, perquè pugui treballar-les.
 •  Estimular i motivar la readaptació social, laboral i familiar en el moment que comenci la millora del seu estat d’ànim.

I tot això, dintre d’un clima de proximitat, comprensió,  i respecte envers la seva intimitat i el seu patiment, per tal d’afavorir l’expressió de les emocions , el desenvolupament del pensament i el canvi psíquic, que faran possible sortir de la depressió.

 

Si vostè o alguna persona propera es veu reflectida en algun d’aquests símptomes, no es desanimi. Avui dia, hi ha molts recursos terapèutics per fer front a la depressió i recuperar la vitalitat, per tant, li recomanem que demani ajut el més aviat possible.

a la nostra web hi trobareu mes informació, podeu clicar aqui