MOBBING

aranya sobre verdeQUE ES EL MOBBING?

El mobbing és un problema  laboral que causa greus  danys psicològics  si no pot aturar-se a temps o tractar-se psicològicament el més aviat possible.

 Mobbing és una paraula anglesa que al català la traduïm per assetjament:

Descriu totes  aquelles conductes abusives i de maltractament  (accions, paraules, gestos, comportaments o actituds) que  per la seva REPETICIÓ i SISTEMATITZACIÓ (gota malaia) atempten contra la DIGNITAT i/o l’ INTEGRITAT  psíquica o física d’una persona, posant en perill la seva feina i/o degradant  el seu ambient de treball.

 

Llegir mes...

L’objectiu  del mobbing sol ser  aconseguir que el treballador no pugui més amb la pressió que s’exerceix sobre ell i  deixi la feina voluntàriament, sense rebre una indemnització per acomiadament,   perquè:

  1. es  vol eliminar el seu lloc de treball o
  2. es vol canviar per una altra persona (familiar o amic per exemple) o
  3. es volen reduir despeses tot substituint un treballador amb molts anys d’antiguitat, per un becari o un  altre més jove que cobri menys.

El mobbing  pot ser tant vertical  (d’un superior a un subordinat) com pot  passar a la petita i mitjana empresa privada o  als grans monopolis,  com horitzontal  (per part d’un company o col·lega) com sol passar a l’administració pública.  En aquest cas quan  a l’empresa  ja li va bé, mira  cap una altra banda i no se’n vol assabentar de l’assetjament.

Que no és mobbing?

No és mobbing :

  1. El síndrome del burn-out (síndrome del cremat) .
  2. L’estrès laboral  o  sobrecàrrega de feina que desapareix quan el treballador pot descansar .
  3. El treball en pèssimes condicions.
  4. Les decisions unilaterals  de la direcció de l’empresa, tals com canvis o trasllats…
  5. Els conflictes  dels que se’n pot parlar.
  6. D’una única agressió verbal (que és violència però no mobbing)

Encara que tot plegat pot esdevenir mobbing si es perllonga repetitiva i intencionadament en el temps.

Com opera el mobbing?

En els casos més greus sol operar de la següent manera: el primer pas consisteix en desestabilitzar al treballador per tal de tenir davant un interlocutor incapaç de respondre.  Per aconseguir aquest objectiu el primer que es fa és  aïllar-lo  dels companys,  bé sigui mitjançant crítiques o difamacions,  bé  mantenint-lo sol  en un despatx , en una altra planta,  canviant-li els horaris,   posant-lo amb companys nous que no el coneguin…,  perquè no pugui rebre informació ni queixar-se, ni rebre comprensió ni suport.

Després   se li marquen objectius  impossibles d’acomplir , es posen de manifest les seves errades, se li encomanen treballs degradants, o sense sentit, o no se li dóna feina. A cada moment se li mostra que és nul o incompetent. S’ataquen tots els punts dèbils del treballador fins que la persona perd la confiança en si mateixa, l’autoestima i  inicia una simptomatologia ansios-depressiva, que si no es  tracta, pot acabar en una  franca depressió.

Què cal fer en cas de sospita de mobbing?

Tot el contrari del que els assetjadors pretenen. No romandre aïllats: a la primera sospita  de mobbing , cal consultar amb personal especialitzat laboral i psicològic.  Sindicats i/o advocats laboralistes  per un cantó . Metge de família  i/o psicòlegs per l’altre. El metge podrà orientar  al treballador i/o derivar-lo al Servei de Salut laboral de la Generalitat per tal de que valorin si el transtorn ansiós-depressiu que pateix el  pacient és malaltia comuna o malaltia laboral (com és habitual en cas de mobbing), podrà  medicar-lo, o donar-li la baixa  en cas de que sigui necessari i derivar-lo al recurs psicològic, psiquiàtric o comunitari que consideri més escaient per ell.

 

Com treballem el mobbing a  PSICOLOGIA CLINICA SANT ANDREU ?

Fent un diagnòstic acurat de l’estat de patiment mental  en el que es troba el pacient: escoltant atentament el seu relat podem fer  una primera valoració  de la problemàtica i, a continuació,   un qüestionari de mobbing  , ens ajuda a confirmar l’assetjament  que ja sospitàvem  pel que ens havia explicat,  o a descartar-lo  i  seguir indagant la naturalesa del  patiment en cas que considerem que la seva problemàtica no és deguda al mobbing.

En cas de mobbing, intentem ajudar-lo:

A nivell psicològic:  mitjançant una psicoteràpia de recolzament, molt curosa i centrada  en l’escolta dels  sentiments d´ inferioritat,inutilitat i minusvalia del pacient, intentem : 1) curar les ferides que el mobbing ha causat  i restablir l’autoestima que ha perdut el treballador víctima del mobbing. 2) que el treballador pugui  entendre  la perversió que hi ha darrera del mobbing ,i donar-li eines assertives per aprendre a dir que NO quan calgui, i defensar els seus interessos. 3) que mitjançant un treball d’introspecció conegui i treballi els punts febles del seu caràcter que el poden fer susceptible de mobbing .

A nivell psiquiàtric derivant al pacient al metge de família o a un  company psiquiatre quan el dany ha estat de tal magnitud que és necessària una medicació.

A nivell social tot recomanant la consulta a sindicats i/o advocats laboralistes i derivant al nostre pacient a organitzacions comunitàries que lluiten contra el mobbing com son CLAM o ALTO AL MOBBING.

La nostra experiència en atendre persones amb MOBBING des de fa més de  10 anys, ens demostra que la persona que rep assistència psicològica pot resistir  millor la situació de mobbing i es  fa més forta per defensar-se laboralment i arribar a un bon termini en la situació laboral, ja sigui restablint la normalitat o aconseguint un acomiadament més satisfactori.

a la nostra web hi trobareu mes informació, podeu clicar aqui