EMDR

EMDRQUÈ ÉS EMDR?

EMDR és un mètode psicoterapèutic que tracta les dificultats  emocionals causades per experiències difícils de la vida, incidents traumàtics de la infància i fins i tot, accidents i desastres naturals. Pot tractar-se d’un sol fet traumàtic o bé d’un cúmul d’esdeveniments.

Indicacions: Les investigacions realitzades demostren que EMDR és molt efectiu en els trastorns per Estrés Postraumàtic, però també sol ser molt exitós en molts altres trastorns com trastorns d’ansietat, atacs de pànic, estrés, depressió, dolor crònic, dols complicats, trastorns de la personalitat, trastorns alimentaris, addiccions, abusos…

Duració: EMDR es pot utilitzar com a únic tractament o incloure’l dins d’un altre tipus de teràpia. La duració del tractament depèn del tipus de problema, de les experiències passades de la persona i de les seves circumstàncies actuals, per això en cada cas s’ha de fer una valoració. En general poden ser des de tres sessions per a un trauma simple fins a més d’un any per a problemes complexos.

Llegir mes ...

Objectius:

  • Resoldre la causa del malestar en el seu origen
  • Ajudar a desenvolupar recursos i capacitat d’auto cura
  • Promoure l’estabilitat i durabilitat dels beneficis terapèutics a llarg termini.

 

Per això té en compte tres aspectes:

  • experiències de vida passades;
  • experiències estressants del present i
  • pensaments i comportaments desitjats per al futur.

 

Procediment:

L’especificitat de la tècnica EMDR és el seu protocol que està organitzat per a incidir en uns aspectes determinats del record aplicant estimulació bilateral, que pot ser visual, auditiva o tàctil, produint efectes similars als que es donen de forma natural durant la fase REM del son, facilitant la connexió entre els dos hemisferis cerebrals i la disminució de la càrrega emocional i permetent per tant a la persona una nova manera de percebre els records pertorbadors amb menys tensió, donant lloc a un procés innat d’integració.

 

En molts casos, els símptomes de malestar que presenta la persona tenen el seu origen en experiències de la vida en les seves primeres etapes, que es van emmagatzemar de manera disfuncional i que estan interferint en la vida actual produint patiment al present. Sovint provenen d’esdeveniments que poden no ser recordats com a importants o significatius per a la persona (per exemple desprotecció, humiliacions…). Però tot i així, la importància de les causes del trauma no determina la qualitat del dolor que aquest produeix, perquè els seus efectes dependran de cada persona, de la seva història i entorn afectiu, del moment en què s’hagi produït i de la seva reiteració al llarg del temps.

 

L’experiència traumàtica té un impacte neurobiològic: sensacions, imatges, sentiments… romanen congelats tal com es van viure en el moment original, i continuen produint efectes negatius en el present i per tant, interferint en la manera que la persona percep el món i en la seva manera de relacionar-se amb la resta i amb  l’entorn. El trauma, no importa quin sigui el seu origen, afecta de tal manera la salut, la seguretat i el benestar de la persona, que aquesta pot arribar a desenvolupar creences falses i destructives de si mateixa i del món.

 

EMDR és un abordatge centrat en el pacient que permet que el terapeuta estimuli els mecanismes de curació inherents al propi subjecte tenint en compte els components fisiològics de les dificultats emocionals. Per això enfoca directament aquestes sensacions físiques a més de les creences negatives i estats emocionals que pertorben el pacient.

 

EMDR com a mètode combina elements teòrico-clínics d’orientacions tals com la psicoanàlisi, cognitivo-conductual i altres.

a la nostra web hi trobareu mes informació, podeu clicar aqui