que oferim

Un espai de treball i anàlisi per a promoure canvis en aquelles actituds, conductes i formes de relació que generen malestar i patiment, proposant en cada cas el recurs terapèutic més adient: Psicoteràpia breu Psicoteràpia d'orientació psicoanalítica Psicoteràpia de suport emocional Teràpia mare-fill Teràpia de parella Tractaments familiars Teràpia on-line